Pass Photo

Description

Name : Ram Gurung
Address : Waling Municipality-8, Syangja, Gandaki Province, Nepal
Interest : Blogging, Graphic Designing, Photography & Videography
Email : smritirogi@gmail.com, smritirogi@hotmail.com
Website : www.gurungram.com.np
Contact : Nepal: +977 98466 49952, UAE: +971 50 7208035
Click on the Social Icons below in Social Bar to contact me...

Father

Diyo

Items

सम्पतिको नाउँमा स्मृतिरोगीको स्वामित्वमा रहेको यो ब्लग केवल अवलोकन गरिदिनुहोला ।
अनुमतिविना कुनै पनि किसिमको प्रयोग सख्त मनाही छ ।

Items

Media

...यसभित्र...